بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین- قسمت ۲۶

یافته های این پژوهش همچنین مطابق یافته های ایگرت و همکاران (۱۹۹۹) است که نشان دادند Read More…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۳۴

خطای استاندارد
 
 
B
 
 
 
 
 
عدد ثابت
 
 
۳۲٫۶۲۰
 
 
۳٫۵۴۶
&nbRead More…

بررسی سهم آگهی های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه های کشور (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)- قسمت ۸

۱) ایجاد روابط با مطبوعات[۳۹]تهیه اطلاعات ارزنده و ارائه آن به رسانههای خبری جهت جلRead More…

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۵۲

رستمزاده، مهران ۱۳۸۲،”، بررسی علل پرخاشگری رانندگان”، مجموعه مقالات دومین کنفRead More…

دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۴

مزایا و معایب شستشوی دست:مزایای شستن دست بوسیله خطر بروز اگزما و حساسیت پوستی کم‌رRead More…